SEO

Een SEO project bestaat bij Spektrum Webdesign uit een aantal stappen. Er zijn namelijk meerder facetten die de vindbaarheid van een website beinvloeden.

De stappen:

  1. technische beoordeling van de website
  2. beoordeling van de inhoud van de website
  3. vaststellen succesvolle zoektermen

Technische beoordeling

Hierin wordt gekeken naar de wijze waarop de website technisch is opgezet. Welke structuur is gebruikt en zijn er aanpassing nodig om de website optimaal te maken voor zoekmachines. Van sommige technieken (Frames, Flash) is bekend dat die een negatieve invloed hebben op de vindbaarheid is zoekmachines.

Bovendien wordt er gekeken naar de instellingen op de webserver van de website om vast te stellen dat daar geen belemmerende factoren zijn voor zoekmachines.

Inhoudelijke beoordeling

Op een website is de inhoud (teksten, afbeeldingen, film, geluid etc.) bedoeld voor bezoekers, echter zoekmachines gaan op basis van diezelfde inhoud bepalen op welke zoektermen de website gevonden dient te worden.

Bij de inhoudelijke beoordeling door Spektrum wordt bij de inhoud aangegeven of er verbeteringen mogelijk zijn om de vindbaarheid te vergroten en de duidelijkheid van de website te behouden.

Zoektermen onderzoek

Het is belangrijk om er voor te zorgen dat de zoektermen die voor een website gelden ook belangrijke en veel gebruikte zoektermen zijn.

Bij een zoektermen onderzoek wordt vastgesteld:

  • welke zoektermen zijn belangrijk voor de website,
  • hoeveel wordt er op de termen gezocht en zijn er synoniemen en alternatieven,
  • hoe groot is de concurrentie op deze zoekwoorden van andere sites,
  • op welke zoekwoorden is een goede positionering mogelijk.

Door een zoektermen onderzoek wordt de focus op (potentieel) succesvolle zoektermen gelegd.

Link building

Tenslotte is het aanmelden van uw site bij zoekmachines en zogenaamde directories (internet indexen) belangrijk. Een deel van de belangrijkheid voor zoekmachines van uw site komt voort uit het aantal verwijzingen naar uw website dat is te vinden.

Daarvoor moet uitgezocht worden welke websites er van belang zijn om een verwijzing van te krijgen. Het aanmelden en het verkrijgen van deze links is in het algemeen een langdurig proces.